Adviesbureau KokxDeVoogd werkt met contentmarketing aan groei in fte, omzet en thought leadership

|

Info@simondewilde.nl

Nieuwe mindset zorgt voor professionele op maat gemaakte redactionele content en goede online zichtbaarheid bij doelgroep.

Met de executie van een strategisch online marketing- en communicatieplan samen toewerken naar de organisatiedoelstellingen. Bij adviesbureau KokxDeVoogd zette ik samen met het team een nieuwe mindset neer en de bijhorende werkwijze om content te creëren voor de doelgroep. ‘Dit levert ons nieuwe leads en opdrachten op.’

Strategie, uitvoer en contentcreatie.

Managing partner van KokxDeVoogd, Harm Borgers bij het afscheid van Simon.

In de zomer van 2022 ligt het strategisch plan van het in Utrecht gevestigde adviesbureau KokxDeVoogd (zie kader) klaar. Ze werken aan opgaves voor opdrachtgevers in het publieke domein zoals gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden. Belangrijke doelen in dit plan zijn groei van het bureau naar 30 collega’s en het claimen en uitdragen van thought leadership en trusted advisorship. De volgende stap is het neerzetten van marketing- en communicatiestrategie waarin de bedrijfsdoelstellingen terugkomen. Een belangrijk aspect daarin is dat er een nauwe samenwerking ontstaat met de externe partij die de business development ondersteunt en de externe adviseur voor LinkedIn profilering van de collega’s.

Strategisch marcomplan opstellen

‘Simon is in augustus voor ons aan de slag gegaan om deze strategie neer te zetten en ondertussen al de meest urgente zaken op te pakken op marketing- en communicatievlak. Denk aan het maken van content, kansen op pr-gebied verzilveren en het adviseren van de partners. Voor ons was dat heel belangrijk omdat het werk op marketing- en communicatievlak stillag, terwijl we met de strategie en de ontwikkeling van het bureau stappen vooruitzetten’, zegt Jacqueline de Haas, operationeel manager bij KokxDeVoogd.

Executie strategie

‘Eind 2022 presenteerde Simon het strategisch marcomplan en omdat wij heel tevreden waren over de samenwerking hebben wij hebben hem gevraagd om de strategie ook uit te voeren in het eerste halfjaar van 2023,’ aldus Jacqueline de Haas. Voor de executie van de strategie werkte ik nauw samen met managing partner Harm Borgers en Jacqueline de Haas. ‘Simon genoot ons vertrouwen en kreeg alle vrijheid om de executie van de strategie voor zijn rekening te nemen, maar wij wilden dat hij dit samen zou doen met de collega’s. Wij werken altijd als een team bij KokxDeVoogd,’ benoemt Jacqueline de Haas een belangrijk kenmerk van het bureau.

Nieuwe mindset neerzetten

Het centrale aspect van de marcomstrategie is het neerzetten van een nieuwe ‘mindset’ onder de collega’s waarbij zij de werkwijze adopteren om structureel te werken aan het maken van content en de online zichtbaarheid. Ik ontwikkelde en verzorgde een serie workshops die we de Content Club doopten. Samen met de twee externe adviseurs werkten we aan de nieuwe mindset waarbij de eerste belangrijke stap bewustwording was. Vervolgens leerden wij de collega’s hoe LinkedIn in te zetten en hoe te werken met een activiteitenkalender: dit is een variant op een contentkalender waarin ook salesactiviteiten zijn opgenomen. Ondertussen werd er content gepubliceerd voor LinkedIn en op de website volgens de in de strategie voor KokxDeVoogd onderscheiden pijlers.

Campagnecontent maken en advies

Andere belangrijke werkzaamheden die ik uitvoerde voor KokxDeVoogd waren de ondersteuning en advisering van het team dat naar het VNGCongres2023 ging. Dit deed ik in nauwe samenwerking met de externe partij die de business development ondersteunt en de externe adviseur voor LinkedIn. Dit mondde uit een reeks van campagnecontent voor LinkedIn wat zorgde voor een goede online zichtbaarheid van het bureau in het netwerk. Ook coachte en adviseerde ik de collega’s bij diverse (online) activiteiten zoals de communicatie rondom het geven van een toespraak, het neerzetten van een advertorial en het maken van strategische content.

Nieuwe website

Als sluitstuk van de strategie pakten we als team het vernieuwen van de website op. Dit was een lang gekoesterde wens van het bureau. ‘Simon deed het voorwerk door met ons van gedachten te wisselen over de huisstijl, content en wat onze wensen waren. Daarna selecteerde en briefde hij de websitebouwer, videograaf en fotograaf en gingen we aan de slag. In een zeer korte tijdspanne is er hard gewerkt door het team om de website neer te zetten. Simon organiseerde het projectmanagement, een deel van het schrijfwerk en bereidde de contentmigratie voor. Het eindresultaat is een prachtige, functionele website die we verder gaan vullen met content’, blikt Jacqueline de Haas terug.

Prettige samenwerking

Al met al kijken beide partijen terug op een heel prettige samenwerking. ‘Simon is een denker en doener in een en laat zich niet uit het veld slaan als de uitvoer niet direct naar wens gaat. Hij zorgt ervoor dat de strategie uiteindelijk wel werkt. Hij is communicatief en effectief en een prettig persoon om mee samen te werken. De samenwerking heeft ons opgeleverd dat er een nieuwe mindset is neergezet waarbij de collega’s zich bewust zijn van het belang om online zichtbaar te zijn bij de doelgroep. Dat dit ook zijn vruchten afwerpt in de vorm van nieuwe opdrachten en leads is geweldig. De strategie werkt en de nieuwe marcom collega kan daarop verder bouwen met het team.’

Over KokxDeVoogd:

KokxDeVoogd is het adviesbureau voor decentrale overheid en werkt dan ook aan maatschappelijke vraagstukken voor gemeenten, waterschappen, de provincie en samenwerkingsverbanden, maar ook het Rijk. De adviseurs helpen opdrachtgevers met schaalvraagstukken, inrichtingsvraagstukken, ontvlechten, beleidsonderzoek, complexe dossiers, informatiesamenleving, mens en organisatie en betrokkenheid. Dit doen ze in de werkvelden: bedrijfsvoering, bestuur en organisatie, sociaal domein, fysiek domein en leefbaarheid en veiligheid.

Wat we samen bereikten

In de periode van juli 2022 tot en met eind juni 2023 werkte ik voor KokxDeVoogd als marketing- en communicatiestrateeg. Ik was verantwoordelijk voor de volgende zaken en bereikte samen met het team onder meer de volgende doelstellingen:

 • (Door-)ontwikkelen en onderhouden van de merkidentiteit en huisstijl.
 • Neerzetten en uitvoeren nieuwe marketing- en communicatiestrategie.

-Onderdeel daarvan was het realiseren van een nieuwe website.

-Onderdeel daarvan was het neerzetten van een LinkedIn- contentstrategie.

-Ander onderdeel was werken aan Trusted Advisorhsip en Thought Leadership.

-Verantwoordelijk voor de regie daarop.

 • Nauwe samenwerking met externe adviseurs voor de LinkedIn profilering en Business Development.

-Gezamenlijk gewerkt aan neerzetten nieuwe mindset onder collega’s via workshops, schrijfcoaching en een-op-eenbegeleiding.

 • Creëren en bijhouden van de activiteitenkalender, met regie op de uitvoering hiervan. Een activiteitenkalender is een contentmarketing en saleskalender ineen.
 • Sparringpartner voor collega’s op content- en mediagebied.
 • Pr-kansen benutten en online reputatiemanagement.
 • Benutten en bewaken van het marketingcommunicatie budget.
 • Beeldregie, fotografie (ook zelf fotograferen) en eindredactie gezamenlijke contentcreatie
 • Verantwoordelijk voor bedenken en uitvoeren van (strategische) contentcreatie voor gekozen kanalen.
 • Aansturen en bewaken van de kwaliteit van de website en bedrijfspagina LinkedIn.
 • Bedenken en (laten) uitvoeren van landelijke, regionale en doelgroepgerichte campagnes. Drukwerkbegeleiding.
 • Adviseren en begeleiden van promotie KokxDeVoogd op events, bijvoorbeeld het VNGCongres2023.
 • Ontwikkelen en verspreiden van persberichten, nieuwsberichten en advertorials/paid media advisering.
 • Aansturen en begeleiden van freelancers voor project nieuwe website. Denk aan vormgeving, drukwerk, foto en video.

Heb jij een vraagstuk op marketing- en communicatievlak dat vraagt om een oplossing? Neem dan contact met me op.